BIOMASA AGRO

Kupimy biomasę pochodzenia rolnego, a w szczególności:

 • pellet za słomy zbóż;
 • brykiet ze słomy zbóż;
 • pellet z otrębów zbóż;
 • pellet z wierzby energetycznej;
 • pellet z łuski słonecznika;
 • pellet z łupin kukurydzy;
 • pellet z łodyg kukurydzy;
 • pellet ze słomy rzepaku
 • inny spełniający wymogi określone w ustawie – Prawo energetyczne dla biomasy pochodzenia rolnego.

BIOMASA LEŚNA

Kupimy biomasę pochodzenia leśnego, a w szczególności:

 • trocina drewna liściastego lub iglastego;
 • zrębek drewna liściastego lub iglastego.

Dostawy realizowane transportem samochodowym. Możliwy jest także odbiór biomasy ze składu producenta.

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20.12.2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji, definiującego pojęcie biomasy jako paliwa – Dz. U. Nr 260 poz. 2181 Biomasa nie może zawierać zanieczyszczeń mechanicznych tj. kamienie, skrawki metalu, mogących zakłócić pracę instalacji Zamawiającego. Biomasa nie może pochodzić z odpadów drewna mogących zawierać organiczne związki chlorowcopochodne, metale ciężkie lub związki tych metali powstałe w wyniku obróbki drewna z użyciem środków do konserwacji lub powlekania oraz odpadów drewna pochodzących z prac budowlanych lub rozbiórkowych.

Działalność w zakresie handlu biomasą prowadzimy także poprzez naszą firmę PES Sp. z o.o.